باعرض ســلــام و احـــترام

در 12 ساعت گذشته در برخی سایت ها با مشکل کندی سرعت مواجه شده بودیم .

که امروز صبح این مشکل با افزایش هسته و فرکانس پردازش سی پی یو به طور کامل مشکل رفع گردید 

بـــا آرزوی موفقیــــت

مدیریت ماه سرور