باعرض ســلــام و احـــترام

در 12 ساعت گذشته با مشکل کندی سرعت مواجه شده بودیم در برخی سایت ها

که امروز صبح این مشکل به طور کامل مشکل رفع شد و هسته سی پیو لایت اسپید نیز افزایش یافت

بـــا آرزوی موفقیــــت